Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Trąbkach Wielkich
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:
Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w wymiarze pełnego etatu

 

Wójt Gminy Trąbki Wielkie ogłasza konsultacje w sprawie projektu „Programu Współpracy Gminy Trąbki Wielkie z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.