Gmnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich zatrudni nauczyciela języka angielskeigo. Wiadomość w szkole pod nr tel. 058 682-87-30.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za 2005 rok.

 pobierz plik PDF

CHCESZ SIĘ USTRZEC PTASIEJ GRYPY?
STOSUJ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ

- SPOŻYWAJ mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70°C;
- MYJ dokładnie z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (deski, noże, talerze) - PAMIĘTAJ, że zamrażanie mięsa NIE NISZCZY wirusa ptasiej grypy;

Aktualizacja: 27.06.2019

OGŁOSZENIA
DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY ORAZ DZIERŻAWY
DZIAŁEK BUDOWLANYCH I NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH