Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia:
Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400kV.

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia:
Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400kV.