Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna

 

Urząd Gminy w Trąbkach Wielkich przypomina, że w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku należy składać oświadczenia o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych w kwotach brutto w 2017 roku.