Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza otwarty nabór kandydatów
na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Trąbkach Wielkich.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie od 25 kwietnia do dnia 9 maja 2019 r. na załączonej karcie zgłoszeniowej kandydata.