Wójt Gminy Trąbki Wielkie ogłasza konkurs na stanowisko:
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu.

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza otwarty nabór kandydatów
na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Trąbkach Wielkich.

Zarządzenie Wójta Gminy Trąbki Wielkie Nr 36/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Trąbki Wielkie. Załącznik Nr 1.

 

Uwaga!!! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich informuje, że w dniu 11 kwietnia br o godzinie 13.00 w miejscowości Trąbki Wielkie przy ulicy Św. Floriana (parking koło Gminnego Ośrodka Zdrowia) przewidywany jest przyjazd i spotkanie pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach promocji „Nowej Piątki” tj.: