Wójt Gminy Trąbki Wielkie informuje, że zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej powinni złożyć do Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich wniosek o udział w w/w programie w terminie do dnia 29.11.2019 r.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Trąbki Wielkie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „ Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

Wnioski należy składać w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich, ul. Gdańska 12 Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 512 006 372 lub 512 005 149.

 

Druk wniosku >>