Regulamin Konkursu kompozytorskiego na hejnał Gminy Trąbki Wielkie:

1. Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol ogłasza Konkurs kompozytorski na hejnał Gminy Trąbki Wielkie.

2. JM Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku prof. dr hab. Maciej Sobczak obejmuje patronat nad organizacją i przebiegiem Konkursu, a także powołuje Jury.

3. Przedmiotem Konkursu jest krótki utwór na trąbkę solo o czasie trwania ok. 20 – 30 sek.

4. Konkurs jest otwarty dla polskich kompozytorów bez limitu wieku.

5. Do Konkursu będą kwalifikowane tylko prace niepublikowane, nienagradzalne, niewykonywane publicznie.

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Każdy z kompozytorów może nadesłać więcej niż jedną pracę.

 

8. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres:

Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, 80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1/2

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2015 roku. Na przesyłce należy umieścić dopisek: Konkurs kompozytorski Trąbki Wielkie.

9. Prace konkursowe należy zgłaszać anonimowo.

10. Wewnątrz koperty opatrzonej godłem, zawierającej partyturę konkursowej kompozycji i płytę CD z nagraniem lub symulacją komputerową (w jednym z trzech formatów: wave, mp3, wma) powinna znajdować się zamknięta koperta opatrzona tym samym godłem z krótką informacją o kompozytorze, adresem mailowym, numerem telefonu etc.

11. Nadesłane partytury nie będą zwracane kompozytorom.

12. Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo. Z nadesłanych kompozycji Jury wyłoni 4 – 5 finalistów. Wyłonione kompozycje zostaną wykonane „na żywo" 12 września 2015 roku w Trąbkach Wielkich, a Jury podejmie ostateczną decyzję.

13. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody:

I miejsce – 1800 zł

II miejsce – 1200 zł

III miejsce – 600 zł

14. Decyzje Jury są ostateczne. Nagrodzone kompozycje stają się własnością Gminy Trąbki Wielkie.

15. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 12 września 2015 roku w Trąbkach Wielkich

16. Informacja o Konkursie: www.trabkiw.ug.gov.pl i www.goksir-trabkiwielkie.pl

17. Kontakt: Krzysztof Olczak – dyrektor Konkursu, tel: 58 300 92 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..