W Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Trąbki Wielkie, którzy w sesji letniej pomyślnie zdali egzamin.

Warunkiem uzyskania awansu było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny pracy oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wręczył Wójt Gminy Trąbki Wielkie Pan Błażej Konkol, w obecności Pani Patrycji Jereczek Kierownika Zespołu Oświaty.

Akty mianowania otrzymali:

 1. Bogdan Janiak - nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Bukowskiego
  w Czerniewie.
 2. Dawid Klein - nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Bukowskiego
  w Czerniewie.
 3. Justyna Maria Perka - nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej
  w Trąbkach Wielkich.
 4. Pani Zofia Jaromin - nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna
  w Mierzeszynie.
 5. Joanna Katarzyna Tarczyńska - nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie.
 6. Pani Natalia Konarzewska - nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich

Wręczenie aktów nadania poprzedziło złożenie przez nauczycieli ślubowanie wg następującej roty:

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."

Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z pracy w zaszczytnym zawodzie nauczyciela.

 

 • mIMG_1000
 • mIMG_1001
 • mIMG_1002
 • mIMG_1003
 • mIMG_1004
 • mIMG_1005
 • mIMG_1006
 • mIMG_1007
 • mIMG_1008
 • mIMG_1009
 • mIMG_1010
 • mIMG_1011
 • mIMG_1012
 • mIMG_1013
 • mIMG_1014
 • mIMG_1015

Simple Image Gallery Extended