Wójt Gminy Trąbki Wielkie informuje, że w wyniku prowadzonych rozmów z PKS Starogard Gdański udało się uruchomić nowe połączenia linii autobusowej 401. Od 1 stycznia 2020 PKS Starogard będzie realizował połączenia na trasie Starogard – Gdańsk przez Gołębiewko-Rościszewo-Rościszewko-Sobowidz-Gołębiewo Wielkie i z powrotem. Linia będzie obsługiwana również w niedziele i święta.

Bardzo proszę o korzystanie z tego środka transportu. Przewoźnik będzie prowadził statystyki przewozów co za pewne będzie miało wpływ na dalsze utrzymanie tych kursów.

Wójt Gminy Błażej Konkol

 

ROZKŁAD JAZDY PKS >>

W dniu 09.12.2019r. została podpisana umowa, w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, z wykonawcą KRUSZYWO  Sp.zo.o., ul.Długa 4b, 84-223 Linia. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycja pn:  „Przebudowa ul. Akacjowej, ul. Modrzewiowej, ul. Sosnowej oraz części ul. Rzemieślniczej w Trąbkach Wielkich.

W dniu 05.12.2019r. została podpisana umowa, w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, z wykonawcą: Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji pn: Remont oraz zmiana funkcji użytkowej budynku szkoły na przedszkole w Trąbkach Wielkich.

Państwo Bogumiła i Józef Wilke z Gołębiewa Średniego w dniu 18.11.2019r. obchodzili piękny Jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego. W tym szczególnym dniu Szanowni Jubilaci zostali odznaczeni medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP.

Odznaczenia dokonał Wójt Gminy Błażej Konkol w obecności Kierownika USC Ludwiki Zdun oraz najbliższej rodziny. Do życzeń zdrowia na dalszej wspólnej drodze dołączono kosz kwiatów i upominek.