Z okazji "Dnia Sołtysa", w imieniu własnym, ale także całego samorządu gminnego pragniemy złożyć Sołtysom oraz Radom Sołeckim Gminy Trąbki Wielkie wyrazy głębokiej wdzięczności za zaangażowanie i ciężką pracę, której głównym celem jest rozwój naszych gminnych wsi.

Życzymy Państwu również, aby ta praca została doceniona i abyście mogli cieszyć się zasłużonym szacunkiem, a odnoszone sukcesy były dla Państwa źródłem satysfakcji i impulsem do dalszego działania dla dobra lokalnych społeczności.

Wójt Gminy Błażej Konkol
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Leszczyński