W tym szczególnym czasie wspominamy naszych bliskich i znajomych, którzy odeszli przed nami. Pamiętajmy także o osobach zasłużonych dla naszej Małej Ojczyzny, których groby rozsiane są po okolicznych cmentarzach - żołnierze, księża, politycy, sportowcy.
W dniu wczorajszym i dzisiaj takie groby odwiedzają radni Rady Gminy Trąbki Wielkie, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Leszczyński, Wójt Gminy Błażej Konkol oraz pracownicy Urzędu Gminy.  

Po wojnie osiedlił się w Kłodawie czołowy polski kawalerzysta i wybitny olimpijczyk, podpułkownik Wojska Polskiego II RP, uczestnika Wojny Obronnej i więźnia KL Dachau, oraz KL Mathausen, Karola Rómmla. Karol Rómmel urodził się 22 maja 1888 roku w Grodnie.

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Błażej Konkol uczestniczył w odbiorze technicznym odcinka drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gołębiewo Wielkie - Gołębiewko.

Państwo Daniela i Edward Kędziorowie z Kaczek w dniu 17.10.2019r. obchodzili piękny Jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego. W tym szczególnym dniu Szanowni Jubilaci zostali odznaczeni medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim tworzącym naszą oświatę dyrektorom, pedagogom, wychowawcom, a także pracownikom administracji i obsługi, serdecznie dziękujemy za codzienny trud wkładany w kształtowanie naszych młodych pokoleń.
Składamy z głębi serca płynące życzenia zdrowia, wiele sił i energii niezbędnej w codziennej pracy. Życzymy Wam zadowolenia i satysfakcji z realizacji zawodowej misji oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

 

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol
Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński