W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Gmina Trąbki Wielkie zrealizowała zadanie „ Przebudowa drogi powiatowej 2219G wraz z budową chodnika przy drogach powiatowych 2218G i 2219G”.
Inwestycja finansowana ze środków budżetu państwa, Powiatu Gdańskiego i Gminy Trąbki Wielkie.
W ramach projektu wykonano chodnik z kostki betonowej o długości 1792,3mb, szerokości 2m wraz ze zjazdami wzdłuż drogi powiatowej 2218G w msc. Kaczki i 2219G w msc Trąbki Wielkie -Kaczki.

 


Projekty Gminy Trąbki Wielkie współfinansowane lub finansowane z  funduszy Unii Europejskiej


 

 

ue.gif spo.gif

W latach 2005-2007 zrealizowano 3 projekty współfinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006:

 

Łączna kwota dofinansowania: 263 tyś. zł. W wyniku realizacji tych projektów powstały obiekty małej infrastruktury rekreacyjnej, zagospodarowano zbiornik wodny w Złej Wsi, zbudowano boiska sportowe, urządzono miejsca wypoczynku i place zabaw, ukształtowano centrum wsi poprzez budowę parkingu w Sobowidzu.