W dniu 10.02.2010r w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został Wykonawca Remontu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołębiewko wraz z zagospodarowaniem placu zabaw Firma ,,BOLEK I LOLEK” Budownictwo, Remonty, Malarstwo, Tapicerstwo i Handel Bogdan Janusz ul. Górna 2, 83-250 Skarszewy.

Zadanie o nazwie: "Utworzenie lokalnych centrów kultury i rekreacji w  Gołębiewku i  Gołębiewie Wielkim – poprzez remont świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie placu zabaw. Remont budynku świetlicy wiejskiej w  miejscowości Gołębiewko wraz z zagospodarowaniem placu zabaw" realizowane jest przy współfinansowaniu środków uzyskanych z EFRR w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Fotogaleria 2010-05-03

W dniu 02.02.2010r w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca zadania inwestycyjnego: Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołębiewo Wielkie w ramach projektu „Utworzenie lokalnych centrów kultury i rekreacji w Gołębiewku i  Gołębiewie Wielkim – poprzez remont świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie placu zabaw. Remont budynku świetlicy wiejskiej w  miejscowości Gołębiewo Wielkie.” Firma Prywatna TOMPOL Tomasz Blomberg, ul. Volty 11, 80-172 Gdańsk.

 

W dniu 24.08.2009r w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca zadania inwestycyjnego pod nazwą
"Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie wraz z salą gimnastyczną"
  Firma B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, ul. Obr. Wybrzeża 4/18, 83 – 000 Pruszcz Gdański.

W dniu 23.02.2010r w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca zadania: budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie w ramach projektu
„Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w  aglomeracji Trąbki Wielkie – część I z III”
Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne MERA – MONT Sp. z o.o., ul. Culica, 62-300 Września, reprezentowaną przez: Kazimierza Słomińskiego.

 

  • Upamiętnienie ofiar nazizmu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Europa dla Obywateli 2007-2013” Działanie 4 ”Aktywna Pamięć Europejska”