Projekt „Utworzenie lokalnych centrów kultury i  rekreacji w  Gołębiewku i  Gołębiewie Wielkim – poprzez remont świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie placu zabaw”

Projekt jest współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania „Odnowa rozwój Wsi”

Projekt „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Sobowidzkim w Sobowidzu”

Projekt jest współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania „Odnowa rozwój Wsi”.

 


 

Projekt "Równy Start"

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk.

 

 

Termin realizacji od 01.09.2009 do 31.08.2010 r.
Wartość projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie) 998 120,00 zł
Wysokość dofinansowania (zgodnie z umową o dofinansowanie) 998 120,00 zł

3 lipca 2010 roku, ku uciesze maluchów, oddano do użytku pierwszy etap zagospodarowania terenu nad jeziorem Sobowidzkim.
W dniu 15.02.2010r w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został Wykonawca zagospodarowania terenu wokół Jeziora Sobowidzkiego: firma MTM – BRUKBET Sp. z. o.o., ul. Fabryczna 8, z siedzibą w Pszczółkach, reprezentowaną przez: Ryszarda Zarembe. Dotychczasowy koszt budowy inwestycji wyniósł 555 610,55zł.

FOTOGALERIA

W dniu 15.02.2010r w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca na inwestycję pod nazwą

zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Sobowidzkiego

firma MTM – BRUKBET Sp. z. o.o., ul. Fabryczna 8, 83-032 Pszczółki z siedzibą w Pszczółkach, reprezentowaną przez pana Ryszarda Zarembe. Zadanie realizowane jest przy współfinansowaniu środków uzyskanych z EFRR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Fotogaleria 2010-05-04