Projekty realizowane przez Gminę Trąbki Wielkie w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów

 

Przygotowanie i wydanie atlasu turystyczno-geograficznego atrakcji Gminy Trąbki Wielkie”

Okres realizacji: maj 2011 –wrzesień 2012

Całkowity koszt: 37.708,35 zł

Kwota dofinansowania: 21.659,64 zł

Cel projektu: poprawa dostępu do informacji o obiektach turystycznych, historycznych, zabytkowych i kulturalnych na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju poprzez opracowanie i wydanie atlasu turystyczno-geograficznego.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Internetowe kroniki sołectw Gminy Trąbki Wielkie”

Okres realizacji: listopad 2011 –grudzień 2012

Całkowity koszt: 27.634,50 zł

Kwota dofinansowania: 15.845,56 zł

Cel projektu: założenie stron internetowych dla 25 sołectw gminy, co umożliwi szeroki dostęp do aktualnych treści z życia wsi, historii, tradycji oraz przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Wyposażenie świetlicy w Gołębiewku i zwiększenie aktywności mieszkańców”

Okres realizacji: listopad 2011 –grudzień 2012

Całkowity koszt: 26.195,36 zł

Kwota dofinansowania: 14.845,99 zł

Cel projektu: umożliwienie mieszkańcom aktywnego spędzania wolnego czasu, integracji i współpracy podczas organizacji spotkań oraz podniesienie standardu usług w świetlicy dzięki zakupionemu wyposażeniu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

     W ramach realizacji projektu pn. „Internetowe kroniki sołectw Gminy Trąbki Wielkie" każde sołectwo będzie miało swoją stronę internetową, na której można będzie znaleźć aktualne informacje o sołectwie, dane historyczne, zabytki, ogłoszenia, informacje sportowe itp. treści z życia wsi. Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do czynnego udziału w tworzeniu i prowadzeniu kronik poprzez gromadzenie i przekazywanie wszelkiego rodzaju ciekawych i ważnych informacji (wraz z dokumentacją fotograficzną) dotyczących danego sołectwa, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

     W dniach 12 i 13 października 2012 roku w godz. Od 9:00 do 17:00 w GOKSiR w Trąbkach Wielkich odbędzie się dwudniowe szkolenie skierowane do 50 osób, którego celem będzie nabycie umiejętności prowadzenia strony internetowej. Jednocześnie Gmina zaprasza wszystkich mieszkańców sołectw do udziału w otwartych spotkaniach informacyjnych promujących realizację projektu (terminy spotkań podane będą na tablicach ogłoszeń w sołectwach).

Gmina Trąbki Wielkie pozyskała dofinansowanie z projektu systemowego "Nauka wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Trąbki Wielkie", Priorytet IX  "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych- projekty systemowe" - Europejski Fundusz Społeczny.

Europejski Fundusz SpołecznySzkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Kłodawie pozyskała dofinansowanie w  konkursie w ramach Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w  regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o  utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” na realizację projektu „Uczeń mądry i wesoły”.

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w  aglomeracji Trąbki Wielkie – część II i III obejmująca wsie Kaczki, Trąbki Małe, Ełganowo”

 Projekt jest współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”