Budowa miejsca rekreacji nad Jeziorem w Mierzeszynie

operacja mająca na celu wzbogacenie oferty turystyczno-rekreacyjnej obszaru LGD Trzy Krajobrazy poprzez zagospodarowanie terenu nad Jeziorem w Mierzeszynie i budowę miejsca rekreacji, co wpłynie na zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu powstanie ogólnodostępne miejsce rekreacyjne wyposażone w urządzenia małej architektury: ławki, stoły, stojaki rowerowe; sprzęt wodny: kajaki, łódki, rowery wodne; plac zabaw dla dzieci, 3 altany, wiata na sprzęt wodny i pomost pływający. Wartość dofinansowania 291557 zł.