Gmina Trąbki Wielkie zakończyła realizację projektu pn. Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi".

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Miejską Pruszcz Gdański, Powiatem Gdańskim oraz Gminami Pszczółki, Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie. W ramach projektu na terenie Gminy Trąbki Wielkie powstała ścieżka rowerowa łącząca Sobowidz z Gminą Pszczółki. Na realizacją zadania Gmina Trąbki Wielkie otrzymała dotację w wysokości 599700,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Halina Wrocławska