Gmina Trąbki Wielkie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobowidzu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Działanie 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W ramach projektu zostanie wykonane ocieplenie budynku szkoły, modernizacja instalacji c.o. wymiana części okien i naświetli oraz odwodnienie. Planowany termin zakończenia inwestycji – wrzesień 2017 r.