Odznaczenia dokonał Wójt Gminy Błażej Konkol w obecności kierownika USC Ludwiki Zdun oraz najbliższej rodziny. Do życzeń zdrowia na dalszej wspólnej drodze dołączono kosz kwiatów i upominek.