ZAPYTANIE OFERTOWE
na transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych
w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trąbki Wielkie - 2019”.