ZP.271.27.2018

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza przetarg na
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Trąbki Wielkie i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020.