ZAPYTANIE CENOWE
na wykonanie:
Dokumentacji projektowej na zmianę
sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej
w Trąbkach Wielkich na oddziały przedszkolne