WO.FZ.03.2018

Zapytanie Ofertowe na świadczenie usługi wykonania koncertu zespołu muzycznego z towarzyszeniem instrumentów dętych, podczas imprezy markowej organizowanej w ramach projektu: „Festiwal Trębacze w Trąbkach" współfinansowanego w ramach poddzialania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.