ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2018

na dostaę wyposażenia, nowoczesnych pomocy dydaktycznych do 5 szkół podstawowych i przedszkola z terenu Gminy Trąbki Wielkie w ramach projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych dzieci przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli sposobem na poprawę jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Trąbki Wielkie"