ZAPYTANIE OFERTOWE

dostawa wyposażenia, nowoczesnych pomocy dydaktycznych do 5 szkół podstawowych
i przedszkola z terenu Gminy Trąbki Wielkie w ramach projektu:

„Rozwój kompetencji kluczowych dzieci przedszkola, punktów przedszkolnych
i oddziałów przedszkolnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli sposobem na poprawę jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Trąbki Wielkie"