Zapytanie ofertowe

Pełnienie obowiazków inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach:
konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej

w tramach projektu:

"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sobowidzu".