ZAPYTANIE OFERTOWE

na demontaż, transport i utylizację płyt
azbestowo-cementowych
w ramach zadania
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Trąbki Wielkie - 2017"