Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza postępowanie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu Gminy Trąbki Wielkie od 01.01.2020r do 31.03.2020r