Wójt Gminy Trąbki Wielkie ogłasza przetarg na:
organizację transportu uczniów do placówek oświatowych gminy Trąbki Wielkie poprzez zakup biletów miesięcznych.