Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza przetarg na
organizację transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (w tym osób na wózkach inwalidzkich) z miejsca zamieszkania do szkół i placówek kształcenia specjalistycznego oraz ich odwożenia do miejsc zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu.