Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza przetarg nieograniczony
na rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami dla zespołu działek budowlano-letniskowych w Sobowidzu