Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza przetarg na
budowę oświetlenia ulicznego w Kłodawie ul.Klonowa oraz w Trąbkach Wielkich ul.Polonii Gdańskiej, część ul. Wierzbowej