Wójt Gminy Trąbki Wielkie ogłasza przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków w Sobowidzu.