ZP 271.1.2019

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza przetarg na
Budowę targowiska gminnego w Trąbkach Wielkich.