ZP.271.19.2018

Wójt Gminy Trąbki Wielkie ogłasza przetarg na
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.:”Utworzenia miejsca rekreacji nad Jeziorem Małym w Mierzeszynie.