Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza przetarg na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu Gminy Trąbki Wielkie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.