Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza przetarg na
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Gołębiewo Średnie, Gołębiewo Wielkie
oraz w miejscowości Sobowidz.