Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza przetarg na
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego
pn.:”Utworzenia miejsca rekreacji nad Jeziorem Małym w Mierzeszynie"