Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza przetarg
na
udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego