Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza pzetarg na

Pełnienie nadzoru inwestorskiego
nad inwestycją obejmującą budowę
oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Sobowidz.

 

 

 

Załączniki: